Stawki podatku w roku 2023


 

PODATEK ROLNY

 

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres  11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych jest równowartością pieniężną 2,5 q żyta.

Stawka od 1 ha gruntów rolnych (niewchodzących w skład gospodarstw rolnych) stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, wyniosła 74,05 1dt.

 

Stawki podatku rolnego w 2022 r. wynoszą:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwa rolne      

2,5 q x 74,05 zł

 

185,125 zł

od 1 ha użytków rolnych (niewchodzących w skład gospodarstw rolnych)   

5 q x 74,05 zł

 

370,250 zł

Osoby fizyczne opłacają podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne składają  deklaracje na podatek rolny w terminie do 15 stycznia  na dany rok podatkowy i opłacają  podatek w terminie  - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.2020r. poz. 333) - art. 4, art. 6,

2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 

 

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2023 rok za 1 ha fizycznych lasów (gruntów leśnych) wynosi: (323,18 zł x 0,220 m³)  - 71,0996 zł.

Stawka podatku leśnego od lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 35,5495 zł (tj. 50% stawki podstawowej).

Osoby fizyczne opłacają podatek leśny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne składają  deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia  na dany rok podatkowy i opłacają  podatek w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U.2019.0.888 t.j),

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

UCHWAŁA NR XLVII/495/22

RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XXVI/307/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X/90/15
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (dotyczy załącznika nr 7)

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  29‑12‑2022 09:01:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  29‑12‑2022 09:01:11
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2023 14:57:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie