Stawki podatku w roku 2012


Podatek rolny


Uchwała Nr XV/143/11

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969; zm: z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) oraz w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 poz.969) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta z kwoty 74,18 zł za 1q na kwotę 45,00 zł za 1q w celu przyjęcia jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk w 2012 roku

§ 2


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

STAWKI PODATKU ROLNEGO


Stawka podatku rolnego powyżej 1 ha
45,00 x 2,5q = 112,50

Stawka podatku rolnego do 1 ha
45,00 x 5,0q = 225,00

Podatek leśny

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

(M.P. Nr 95, poz.970)
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.2)) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., wyniosła 186,68 zł za 1 m3.STAWKA PODATKU LEŚNEGOStawka podatku leśnego za 1 ha
186,68 zł x 0,220 m3 = 41,070 zł

Podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XV/140/11
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez:
Iwona Hamczyk , w dniu:  30‑12‑2011 12:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  30‑12‑2011 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2011 13:13:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie