Stawki podatku w roku 2021


PODATEK ROLNY

 

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych jest równowartością pieniężną 2,5 q żyta.

Stawka od 1 ha gruntów rolnych (niewchodzących w skład gospodarstw rolnych) stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, wyniosła 58,55 1dt.

 

Stawki podatku rolnego w 2021 r. wynoszą:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwa rolne      

2,5 q x 58,55 zł

 

146,38 zł

od 1 ha użytków rolnych (niewchodzących w skład gospodarstw rolnych)   

5 q x 58,55 zł

 

292,75 zł

Osoby fizyczne opłacają podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne składają  deklaracje na podatek rolny w terminie do 15 stycznia  na dany rok podatkowy i opłacają  podatek w terminie  - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.2019.0.1256 t.j.) - art. 4, art. 6,

2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 

 

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019  r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2020 rok za 1 ha fizycznych lasów (gruntów leśnych) wynosi: (196,84 zł x 0,220 m³)  - 43,3048 zł.

Stawka podatku leśnego od lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 21,6524 zł (tj. 50% stawki podstawowej).

Osoby fizyczne opłacają podatek leśny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne składają  deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia  na dany rok podatkowy i opłacają  podatek w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U.2019.0.888 t.j),

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr XXI/219/20
z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XXVI/307/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchwała Nr X/90/15
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (dotyczy załącznika nr 7)

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  07‑01‑2021 13:57:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  07‑01‑2021 13:57:05
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2021 14:10:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie