Stawki podatku w roku 2010


Podatek rolny
Monitor Polski z 2009 r. Nr 68 poz. 886

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 października 2009r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r.
(M.P. z dnia 26 października 2009r.)


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego powyżej 1 ha
34,10 x 2,5q = 85,25

Stawka podatku rolnego do 1 ha
34,10 x 5,0q = 170,50Podatek leśny
Monitor Polski z 2009 r. Nr 69 poz. 896

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 października 2009r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r.
(M.P. z dnia 30 października 2009r.)


Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.2)) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., wyniosła 136,54 zł za 1 m3.

Stawka podatku za 1 ha
136,54 zł x 0,22 m3 = 30,0388 zł
Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

Informacja wytworzona przez:
Anna Trajdos , w dniu:  12‑08‑2010 11:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  12‑08‑2010 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2010 11:55:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie