Stawki podatku w roku 2016


PODATEK ROLNY


Uchwała Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; zm. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta z kwoty 53,75 zł za 1q do kwoty 50 zł za 1q w celu przyjęcia jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk w 2016 roku.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na rok 2016.

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO


Stawka podatku rolnego powyżej 1 ha
50,00 x 2,5q = 125,00

Stawka podatku rolnego do 1 ha

50,00 x 5,0q = 250,00

 

PODATEK LEŚNY

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna,  obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m3

 

STAWKA PODATKU LEŚNEGO


Stawka podatku leśnego za 1 ha
191,77 zł x 0,220 m3 = 42,1894 zł

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr XXVI/306/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr X/92/15
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/306/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XXVI/307/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchwała Nr X/90/15
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (dotyczy załącznika nr 7)
 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Iwona Hamczyk-Fryc , w dniu:  05‑01‑2016 14:10:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  05‑01‑2016 14:10:58
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2016 16:23:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie